CHAIRMAN, API - KC
Dr Raveendra KR

HON SECRETARY, API - KC
Dr Ravikeerthy M

IMMEDIATE PAST CHAIRMAN
Dr. Y. J. Visweswara Reddy

CHAIRMAN ELECT
Dr. B. S. Nagaraja

VICE CHAIRMAN
Dr. Hanumanthachari. R
Dr. Raghunath Sharma
Dr. Kothiwale. V

EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS
Dr. R. P. Buden
Dr. Bhanu Kumar
Dr. B. Ramesh
Dr. Nazir Rahim Attar
Dr. Babruwad Ramesh
Dr. Jayachandra
Dr. M. Narayanswamy
Dr. Raveesha. A
Dr. Sangram Biradar

ORG. SECRETARIES KAPICON
Dr. B. J. Subhash Chandra
Dr. Basavaraj G. Mangshetty

BUILDING COMMITTEE
Dr. Brig. A. S. Kasthuri. VSM,
Chairman
Dr. K. Ravi,
Hon Secretary & Treasurer

PERMANENT INVITEE
Dr. M. Maiya
Dr. H. S. Hande

JIM3R EDITOR
Dr. M. Premanath

CREDENTIAL COMMITTEE
Dr. P. V. Venkataramanappa,
Chairman
Dr. D. Govindappa
Dr. H. Basavana Gowdappa

EX. OFFICIO PAST SECRETARY
Dr. K. Ravi

SPECIAL INVITEE & ORG. SECRETARY
Dr. P. Chandrasekhara

CO-OPTED MEMBERS
Dr. Rajashekhar. H. K
Dr. P. K. Pai
Dr. Basavaraj M. Patil
Dr. B. K. Sundar
Dr. Prakash G. Mantur

TREASURER
Dr. J. Sharanappa